Proefberekening toeslagen (2023)

Table of Contents
Maximum aantal uren Maximum aantal uren Samenvatting Samenvatting U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. Uw huurtoeslag is €- per maand. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget. Uw kindgebonden budget is in totaal €- per maand. U krijgt geen kinderopvangtoeslag. U krijgt geen kinderopvangtoeslag. U krijgt geen kinderopvangtoeslag. U krijgt geen kinderopvangtoeslag. Uw kinderopvangtoeslag is €- per maand. U kunt de zorgtoeslag voor - nog niet berekenen. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. Uw zorgtoeslagDe zorgtoeslag voor u en uw toeslagpartner samen is €- per maand. Huurtoeslag onder de 18 Huurtoeslag onder de 18 Huurtoeslag onder de 18 Nederlands inkomen Toeslagpartner Hulpmiddel Werk Toetsingsinkomen Gebruik de rekenhulp Negatief toetsingsinkomen? Nederlands inkomen Zelfde adres Verzekerd via het CAK Werk Toetsingsinkomen Gebruik de rekenhulp Negatief toetsingsinkomen? Aantal uren Aantal uren Kinderbijslag Co-ouders Bijverdiensten kind Kinderbijslag Levensonderhoud van uw kind Dagopvang of buitenschoolse opvang Geregistreerde opvang Soort kinderopvang Regels toevoegen en verwijderen Aantal uren per maand Op kamers Aangewezen Aangepast huis Meer informatie Huurtoeslag onder 23 Iemand wordt 23 in - Thuiswonend kind of pleegkind Handicap Garage Kale huur Servicekosten Meer informatie Medebewoners Onderhuur Toetsingsinkomen Gebruik de rekenhulp Negatief toetsingsinkomen? FAQs Videos
Algemeen


Uw gegevens

Proefberekening toeslagen (1)

Proefberekening toeslagen (2)

Proefberekening toeslagen (3)

Proefberekening toeslagen (4)

Proefberekening toeslagen (5)

Proefberekening toeslagen (6)

Proefberekening toeslagen (7)

Proefberekening toeslagen (8)

Gegevens van uw toeslagpartner

Proefberekening toeslagen (9)

Proefberekening toeslagen (10)

Proefberekening toeslagen (11)

Proefberekening toeslagen (12)

Proefberekening toeslagen (13)

Proefberekening toeslagen (14)

Gewerkte uren

Proefberekening toeslagen (15)

Proefberekening toeslagen (16)

U kunt voor maximaal het volgende aantal opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen:

 • dagopvang: - uur per kind per maand
 • buitenschoolse opvang: - uur per kind per maand

Maximum aantal uren

U kunt voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt per kind per maand.

Maximum aantal uren

Normaal hangt het maximum aantal opvanguren af van hoeveel u werkt. Maar in 2020 maakt dat niet uit. Iedereen die werkt kan voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt per kind per maand.

Dit is een tijdelijke maatregel vanwege de coronacrisis.

Gegevens van uwkindkinderen
Gegevens kind1

Proefberekening toeslagen (17)

Proefberekening toeslagen (18)

Proefberekening toeslagen (19)

Proefberekening toeslagen (20)

Proefberekening toeslagen (21)

Proefberekening toeslagen (22) Proefberekening toeslagen (23) Proefberekening toeslagen (24)

Proefberekening toeslagen (25) Proefberekening toeslagen (26) Proefberekening toeslagen (27)

Proefberekening toeslagen (28) Proefberekening toeslagen (29) Proefberekening toeslagen (30)

Gegevens kind2

Proefberekening toeslagen (31)

Proefberekening toeslagen (32)

Proefberekening toeslagen (33)

Proefberekening toeslagen (34)

Proefberekening toeslagen (35)

Proefberekening toeslagen (36) Proefberekening toeslagen (37) Proefberekening toeslagen (38)

Proefberekening toeslagen (39) Proefberekening toeslagen (40) Proefberekening toeslagen (41)

Proefberekening toeslagen (42) Proefberekening toeslagen (43) Proefberekening toeslagen (44)

Gegevens kind3

Proefberekening toeslagen (45)

Proefberekening toeslagen (46)

Proefberekening toeslagen (47)

Proefberekening toeslagen (48)

Proefberekening toeslagen (49)

Proefberekening toeslagen (50) Proefberekening toeslagen (51) Proefberekening toeslagen (52)

Proefberekening toeslagen (53) Proefberekening toeslagen (54) Proefberekening toeslagen (55)

Proefberekening toeslagen (56) Proefberekening toeslagen (57) Proefberekening toeslagen (58)

Gegevens kind4

Proefberekening toeslagen (59)

Proefberekening toeslagen (60)

Proefberekening toeslagen (61)

Proefberekening toeslagen (62)

Proefberekening toeslagen (63)

Proefberekening toeslagen (64) Proefberekening toeslagen (65) Proefberekening toeslagen (66)

Proefberekening toeslagen (67) Proefberekening toeslagen (68) Proefberekening toeslagen (69)

Proefberekening toeslagen (70) Proefberekening toeslagen (71) Proefberekening toeslagen (72)

Gegevens kind5

Proefberekening toeslagen (73)

Proefberekening toeslagen (74)

Proefberekening toeslagen (75)

Proefberekening toeslagen (76)

Proefberekening toeslagen (77)

Proefberekening toeslagen (78) Proefberekening toeslagen (79) Proefberekening toeslagen (80)

Proefberekening toeslagen (81) Proefberekening toeslagen (82) Proefberekening toeslagen (83)

Proefberekening toeslagen (84) Proefberekening toeslagen (85) Proefberekening toeslagen (86)

Gegevens kind6

Proefberekening toeslagen (87)

Proefberekening toeslagen (88)

Proefberekening toeslagen (89)

Proefberekening toeslagen (90)

Proefberekening toeslagen (91)

(Video) Proefberekeningen toeslagen

Proefberekening toeslagen (92) Proefberekening toeslagen (93) Proefberekening toeslagen (94)

Proefberekening toeslagen (95) Proefberekening toeslagen (96) Proefberekening toeslagen (97)

Proefberekening toeslagen (98) Proefberekening toeslagen (99) Proefberekening toeslagen (100)

Gegevens kind7

Proefberekening toeslagen (101)

Proefberekening toeslagen (102)

Proefberekening toeslagen (103)

Proefberekening toeslagen (104)

Proefberekening toeslagen (105)

Proefberekening toeslagen (106) Proefberekening toeslagen (107) Proefberekening toeslagen (108)

Proefberekening toeslagen (109) Proefberekening toeslagen (110) Proefberekening toeslagen (111)

Proefberekening toeslagen (112) Proefberekening toeslagen (113) Proefberekening toeslagen (114)

Gegevens kind8

Proefberekening toeslagen (115)

Proefberekening toeslagen (116)

Proefberekening toeslagen (117)

Proefberekening toeslagen (118)

Proefberekening toeslagen (119)

Gegevens van uw woning

Proefberekening toeslagen (129)

Proefberekening toeslagen (130)

Proefberekening toeslagen (131)

Proefberekening toeslagen (132)

Proefberekening toeslagen (133)

Proefberekening toeslagen (134)

Proefberekening toeslagen (135)

Proefberekening toeslagen (136)

Proefberekening toeslagen (137)

Proefberekening toeslagen (138)

Proefberekening toeslagen (139)

Gegevens van uwmedebewonermedebewoners
Gegevens medebewoner1

Proefberekening toeslagen (140)

Gegevens medebewoner2

Proefberekening toeslagen (141)

Gegevens medebewoner3

Proefberekening toeslagen (142)

Gegevens medebewoner4

Proefberekening toeslagen (143)

Gegevens medebewoner5

Proefberekening toeslagen (144)

Vermogen

Proefberekening toeslagen (145)

Proefberekening toeslagen (146)

Proefberekening toeslagen (147)

Proefberekening toeslagen (148)

Proefberekening toeslagen (149)

De Bereken-knop wordt automatisch actief nadat u alle vragen hebt beantwoord.

Resultaat
(Video) Proefberekening zorgtoeslag
Resultaat

Samenvatting

U krijgt geen toeslag.

Samenvatting

U krijgt de volgende toeslagen:

huurtoeslag - per maand
kindgebonden budget - per maand
kinderopvangtoeslag - per maand
zorgtoeslag - per maand
Totaal - per maand

U krijgt geen huurtoeslag.

Als u jonger bent dan 18 jaar, krijgt u geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag.

Als u in het buitenland woont, krijgt u geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag.

Als u op kamers woont, krijgt u geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag, omdat uw huur en servicekosten samen hoger zijn dan €-.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag, omdat uw gezamenlijkeinkomen hoger is dan €-.

U krijgt geen huurtoeslag.

Bij uw inkomen, leeftijd en samenstelling van uw huishouden mag uw huur niet lager zijn dan €-.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag omdat u te veel vermogen hebt.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag omdat uw medebewoner te veel vermogen heeft.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag, omdat uw gezamenlijkeinkomen te hoog is.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag, omdat het toeslagbedrag lager is dan €- per jaar. Bedragen die lager zijn dan €- per jaar betalen wij niet uit.

Uw huurtoeslag is €- per maand.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget, omdat u geen kinderen hebt onder de 18 jaar.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U voldoet niet aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget, omdat uw gezamenlijkeinkomen te hoog is.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget, omdat u te veel vermogen hebt.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget, omdat het toeslagbedrag lager is dan €- per jaar. Bedragen die lager zijn dan €- per jaar, betalen wij niet uit.

Uw kindgebonden budget is in totaal €- per maand.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag, omdat u geen kinderen hebt onder de 18 jaar.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag, omdat u niet gebruikmaakt van kinderopvang

U krijgt geen kinderopvangtoeslag.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag, omdat het toeslagbedrag lager is dan €- per jaar. Bedragen die lager zijn dan €- per jaar, betalen wij niet uit.

Uw kinderopvangtoeslag is €- per maand.

U kunt de zorgtoeslag voor - nog niet berekenen.

De bedragen zijn pas later bekend. Wacht daarom met een proefberekening tot eind november.

U krijgt geen zorgtoeslag.

Omdat u jonger bent dan 18 jaar, is uw zorgverzekering gratis. U krijgt daarom geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat u niet in een EU-, EER- of een verdragsland woont. U bent dan namelijk niet verplicht verzekerd voor de zorgverzekering in Nederland.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat u geen Nederlands inkomen hebt. U bent dan namelijk niet verplicht verzekerd voor de zorgverzekering in Nederland.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat uw inkomen hoger is dan €-.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat uw gezamenlijke inkomen hoger is dan €-.

(Video) Toeslagen krijgen | Belastingdienst | Financiële planning|

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag omdat u te veel vermogen hebt.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat het toeslagbedrag lager is dan €- per jaar. Bedragen die lager zijn dan €- per jaar, betalen wij niet uit.

Uw zorgtoeslagDe zorgtoeslag voor u en uw toeslagpartner samen is €- per maand.

Proefberekening toeslagen (150)sluiten

Huurtoeslag onder de 18

Als u jonger dan 18 jaar bent en getrouwd (geweest) of geregistreerd partner (geweest), kunt u toch huurtoeslag aanvragen.

Proefberekening toeslagen (151)sluiten

Huurtoeslag onder de 18

Als u jonger dan 18 jaar bent en u een kind hebt, kunt u toch huurtoeslag aanvragen.

Proefberekening toeslagen (152)sluiten

Huurtoeslag onder de 18

Als u jonger dan 18 jaar bent en uw beide ouders zijn overleden, kunt u toch huurtoeslag aanvragen.

Proefberekening toeslagen (153)sluiten

Nederlands inkomen

Geef aan of u in Nederland werkt of een Nederlands pensioen of een andere Nederlandse uitkering krijgt.

Proefberekening toeslagen (154)sluiten

Toeslagpartner

Bij toeslagen spreken we van een 'toeslagpartner'. Meestal is dit uw echtgenoot of geregistreerde partner. Hebt u geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn.

Hulpmiddel

Of u een toeslagpartner hebt en wie dat is, kunt u nagaan met het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner? (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (155)sluiten

Werk

Kies ook 'ja' als u:

 • meewerkt in de onderneming van uw partner
 • winst uit onderneming hebt
 • inkomsten uit andere werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld als freelancer, alfahulp of artiest
 • een re-integratietraject volgt via de huidige werkgever
 • werkt en daarnaast bijstand krijgt van de gemeente
 • tijdelijk niet werkt maar wel een vaste baan hebt, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of ouderschapsverlof

Proefberekening toeslagen (156)sluiten

Toetsingsinkomen

Uw toetsingsinkomen is alles wat u aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.

Gebruik de rekenhulp

Weet u niet wat uw toetsingsinkomen in - is? Gebruik dan de rekenhulp (opent in nieuw venster).

Negatief toetsingsinkomen?

Is uw toetsingsinkomen negatief? Zet dan een minteken voor het bedrag. Hebt u geen inkomen? Vul dan een 0 in.

Proefberekening toeslagen (157)sluiten

Nederlands inkomen

Geef aan of uw toeslagpartner in Nederland werkt of een Nederlands pensioen of een andere Nederlandse uitkering krijgt.

Proefberekening toeslagen (158)sluiten

Zelfde adres

Kies 'ja' als uw toeslagpartner op hetzelfde adres is ingeschreven als u.

Proefberekening toeslagen (159)sluiten

Verzekerd via het CAK

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (160)sluiten

Werk

Kies ook 'ja' als uw toeslagpartner:

 • meewerkt in uw onderneming
 • winst uit onderneming heeft
 • inkomsten uit andere werkzaamheden heeft, bijvoorbeeld als freelancer, alfahulp of artiest
 • een re-integratietraject volgt via de werkgever
 • werkt en daarnaast bijstand krijgt van de gemeente
 • tijdelijk niet werkt maar wel een vaste baan heeft, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of ouderschapsverlof

Proefberekening toeslagen (161)sluiten

Lees meer bij Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk? (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (162)sluiten

Lees meer bij Ik werk, studeer, volg een traject om werk te vinden of volg een inburgeringscursus (opent nieuw venster)

Proefberekening toeslagen (163)sluiten

Toetsingsinkomen

Het toetsingsinkomen is alles wat uw toeslagpartner aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.

Gebruik de rekenhulp

Weet u niet wat het toetsingsinkomen van uw toeslagpartner in - is? Gebruik dan de rekenhulp (opent in nieuw venster).

Negatief toetsingsinkomen?

Is het toetsingsinkomen van uw toeslagpartner negatief? Zet dan een minteken voor het bedrag.

Proefberekening toeslagen (164)sluiten

Aantal uren

Werkt u in loondienst? Vul dan het aantal contracturen in waar u voor betaald krijgt. De volgende uren tellen bijvoorbeeld ook mee:

 • doorbetaalde uren voor (zwangerschaps)verlof en ziekte
 • bijscholing
 • deeltijd-WW
 • betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Bent u zelfstandig ondernemer? Vul dan de uren in die u besteedt aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten of de uren die u besteedt aan de bedrijfsadministratie. Maar ook onder andere cursussen en trainingen die u volgt voor uw bedrijf, tellen mee. Ook ziekte mag u meerekenen. Houd er wel rekening mee dat u deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Werkt u niet iedere week evenveel, bijvoorbeeld omdat u zzp'er bent of een nul-urencontract hebt? Vul dan in hoeveel uur u gemiddeld per week werkt.

Reistijd voor woon-werkverkeer en verplichte pauzes tellen niet mee als gewerkte uren.

Proefberekening toeslagen (165)sluiten

Aantal uren

Werkt uw partner in loondienst? Vul dan het aantal contracturen in waar hij voor betaald krijgt. De volgende uren tellen bijvoorbeeld ook mee:

 • doorbetaalde uren voor (zwangerschaps)verlof en ziekte
 • bijscholing
 • deeltijd-WW
 • betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Is uw partner zelfstandig ondernemer? Vul dan de uren in die hij besteedt aan zijn bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die hij in rekening brengt bij zijn klanten of de uren die hij besteedt aan de bedrijfsadministratie. Maar ook onder andere cursussen en trainingen die hij volgt voor zijn bedrijf, tellen mee. Ook ziekte mag hij meerekenen. Houd er wel rekening mee dat hij deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Werkt uw toeslagpartner niet iedere week evenveel, bijvoorbeeld omdat hij zzp'er is of een nul-urencontract heeft? Vul dan in hoeveel uur hij gemiddeld per week werkt.

Reistijd voor woon-werkverkeer en verplichte pauzes tellen niet mee als gewerkte uren.

Proefberekening toeslagen (166)sluiten

Kinderbijslag

Geef aan of u voor dit kind onder de 18 jaar kinderbijslag ontvangt. Kijk voor de voorwaarden voor kinderbijslag op svb.nl (opent nieuw venster).

Co-ouders

Co-ouders wonen niet meer samen, maar delen wel de zorg voor de kinderen.

Bent u co-ouder? Kies dan alleen 'ja' als u aanvrager bent van de kinderbijslag.

Lees meer over co-ouderschap bij Ik ben co-ouder (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (167)sluiten

Bijverdiensten kind

Heeft uw kind in de zomer een vakantiebaan? Dan tellen zijn verdiensten tot €- (netto) niet mee. Ook zakgeld telt niet mee. Meer informatie hierover vindt u op svb.nl (opent nieuw venster).

(Video) Hoe vraag je huurtoeslag aan?

Proefberekening toeslagen (168)sluiten

Kinderbijslag

Geef aan of de andere ouder voor dit kind onder de 18 jaar kinderbijslag ontvangt. Kijk voor de voorwaarden voor kinderbijslag op svb.nl (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (169)sluiten

Levensonderhoud van uw kind

Krijgt u geen kinderbijslag voor uw kind van 16 of 17 jaar? Dan kunt u misschien toch kindgebonden budget krijgen. U moet dan voldoende besteden aan het levensonderhoud van uw kind, bijvoorbeeld aan eten en kleding. Kijk om welk bedrag het gaat bij Wat is ‘in belangrijke mate onderhouden’? (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (170)sluiten

Dagopvang of buitenschoolse opvang

 • Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. De peuterspeelzaal valt hier vanaf 2018 ook onder.
 • Buitenschoolse opvang is voor kinderen die naar de basisschool gaan. Deze opvang vindt plaats buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.

Geregistreerde opvang

De kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) (opent nieuw venster). Alleen dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Proefberekening toeslagen (171)sluiten

Soort kinderopvang

 • Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of een centrum voor buitenschoolse opvang? Kies dan voor 'kindercentrum'.
 • Gaat uw kind naar een gastouder? Kies dan voor 'gastouderopvang'.

Regels toevoegen en verwijderen

Klik op '+' om een extra regel toe te voegen. Een regel verdwijnt als u klikt op '-'.

Aantal uren per maand

Neem het aantal opvanguren over van de offerte, het contract of een rekening van uw kinderopvang. Rond af op hele uren.

Het aantal opvanguren mag niet uitkomen boven het maximale aantal opvanguren waarop u recht hebt.

Lees meer hierover bij Maximum aantal uur. (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (172)sluiten

Op kamers

U woont op kamers als u het toilet of de keuken deelt met andere huurders.

Proefberekening toeslagen (173)sluiten

Aangewezen

Alleen als het gebouw waarin u woont, is 'aangewezen' voor huurtoeslag, kunt u huurtoeslag krijgen. Uw verhuurder kan u vertellen of het gebouw is aangewezen. Is dit het geval? Kies dan 'ja'.

Proefberekening toeslagen (174)sluiten

Aangepast huis

U krijgt meer huurtoeslag als uw huis is aangepast omdat iemand in huis een handicap heeft. Uw huur mag dan hoger zijn dan de maximale huurgrens.

Meer informatie

Lees meer over deze 'bijzondere situatie' bij Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij wonen in een aangepaste woning (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (175)sluiten

Huurtoeslag onder 23

Is iedereen in uw huishouden jonger dan 23 jaar? Dan geldt een lagere huurgrens dan voor personen tussen 23 en 64 jaar.

Uw huur mag maximaal € zijn.

Iemand wordt 23 in -

Kies 'nee' als iemand in uw huishouden in de loop van - 23 jaar wordt en u wilt weten hoeveel toeslag u krijgt vanaf de 1e maand na zijn 23e verjaardag.

Proefberekening toeslagen (176)sluiten

Thuiswonend kind of pleegkind

Heeft iemand in uw huishouden een thuiswonend kind of een pleegkind? Dan geldt dezelfde huurgrens als voor personen tussen 23 en 64 jaar.

Uw huur mag maximaal € zijn.

Proefberekening toeslagen (177)sluiten

Handicap

Heeft iemand in uw huishouden een handicap? Dan geldt dezelfde huurgrens als voor personen tussen 23 en 64 jaar.

Uw huur mag maximaal € zijn.

Proefberekening toeslagen (178)sluiten

Garage

Kies 'ja' als u een garage hebt die onder het huurcontract van het huis valt. In dat geval zit in uw huur een bedrag voor de garage. Wij trekken dan €22 van uw huurbedrag af.

Een carport is geen garage.

Hebt u een apart huurcontract voor uw garage? Kies dan 'nee'.

Proefberekening toeslagen (179)sluiten

Kale huur

De kale huur is de huur zonder servicekosten. Rond het bedrag af op hele euro's.

Proefberekening toeslagen (180)sluiten

Servicekosten

Vul het bedrag in dat u betaalt aan servicekosten voor uw huis. Rond dit bedrag af op hele euro's. Wij tellen uw servicekosten bij de kale huur op.

Tel de volgende kosten mee:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • kosten voor de diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Ga uit van maximaal €- per rubriek, ook als u een hoger bedrag betaalt. Dus in totaal vult u maximaal €- in.

Meer informatie

Lees meer bij Welke servicekosten tellen mee? (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (181)sluiten

Medebewoners

Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont en die op uw adres staat ingeschreven. Bijvoorbeeld uw kind, een familielid of iemand anders. Uw toeslagpartner is geen medebewoner. Ook een onderhuurder is geen medebewoner.

Bent u co-ouder? Dan mag u uw kind meetellen als medebewoner, ook als het niet op uw adres staat ingeschreven.

Proefberekening toeslagen (182)sluiten

Onderhuur

Kies 'ja' als u een schriftelijk huurcontract hebt met uw onderhuurder.

Als u een onderhuurder hebt, trekken wij 25% van uw rekenhuur af. De rekenhuur is de kale huur plus de servicekosten.

Proefberekening toeslagen (183)sluiten

Toetsingsinkomen

Het toetsingsinkomen is alles wat uw medebewoner aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.

Gebruik de rekenhulp

Weet u niet wat het toetsingsinkomen van uw medebewoner in - is? Gebruik dan de rekenhulp (opent in nieuw venster).

Negatief toetsingsinkomen?

Is het toetsingsinkomen van uw medebewoner negatief? Zet dan een minteken voor het bedrag.

Proefberekening toeslagen (184)sluiten

Hebt u of uw toeslagpartner vermogen? (opent nieuw venster). Zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen huurtoeslag krijgen.

Proefberekening toeslagen (185)sluiten

Hebt u vermogen? (opent nieuw venster). Zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen huurtoeslag krijgen.

Proefberekening toeslagen (186)sluiten

Heeft een medebewoner vermogen? (opent nieuw venster). Zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen huurtoeslag krijgen.

Proefberekening toeslagen (187)sluiten

Hebt u of uw toeslagpartner vermogen? (opent nieuw venster). Zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen zorgtoeslag of kindgebonden budget krijgen.

FAQs

Hoeveel toeslag krijg ik 2022? ›

De zorgtoeslag voor het jaar 2022 is gestegen naar € 111 per maand of € 212 per maand als u een toeslagpartner heeft. Voorwaarden om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen; U bent 18 jaar of ouder. U heeft een Nederlandse zorgverzekering.

Hoeveel inkomen mag je hebben voor huurtoeslag 2022? ›

Te veel vermogen?
JaarIk heb geen toeslagpartnerIk heb wel een toeslagpartner
Maximaal vermogen 2022€ 31.747€ 63.494 samen
Maximaal vermogen 2021€ 31.340€ 62.680 samen
Maximaal vermogen 2020€ 30.846€ 61.692 samen
Maximaal vermogen 2019€ 30.360€ 60.720 samen
1 more row

Hoe hoog is de inkomensgrens voor huurtoeslag? ›

In de praktijk is er met een inkomen tot grofweg €31.000 (alleenstaanden) en €41.000 (gezinnen) soms huurtoeslag mogelijk. Belangrijk: je moet zelf uitvinden of je recht hebt op toeslag en je moet de toeslag zelf aanvragen.

Waar kan ik zien hoeveel toeslag ik terug moet betalen? ›

Ongeveer 2 weken nadat u heb betaald, krijgt u een nieuwe brief met acceptgiro en betaalinformatie. In deze brief staat ook hoeveel toeslag u in totaal nog moet terugbetalen.

Hoeveel zorgtoeslag krijg je bij welk inkomen? ›

Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen. En of u wel of niet een toeslagpartner hebt. We kijken naar (ongeveer) het bruto-inkomen van u én uw toeslagpartner.
...
Ik heb geen toeslagpartner.
Jaarinkomen totBedrag per maand
€ 30.500€ 18
€ 31.000€ 13
€ 31.500€ 7
€ 32.000 en meerU krijgt geen zorgtoeslag
17 more rows

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik als alleenstaande? ›

Met hoeveel de zorgtoeslag stijgt. Welk bedrag je in 2022 ontvangt.
...
Jouw zorgtoeslag in 2022.
ToetsingsinkomenAlleenstaandMet toeslagpartner
Geen inkomen€ 111€ 212
€ 22.000€ 111€ 212
€ 23.000€ 104€ 205
€ 24.000€ 92€ 194
17 more rows
Nov 24, 2021

Heeft spaargeld invloed op toeslagen? ›

Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen. Lees meer bij Wat zijn uw bezittingen en schulden?

Wat is een laag inkomen? ›

Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. Dit houdt in dat de maximale netto bedragen per huishouden als volgt zijn: Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1322,18 per maand (inclusief vakantietoeslag);

Wat zijn de nieuwe regels voor de huurtoeslag? ›

Vanaf 1 januari 2022 wordt het recht op huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding hersteld. Huurders komen opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt, als er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.

Is huursubsidie afhankelijk van inkomen? ›

Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het gaat om uw 'toetsingsinkomen'.

Wat als je teveel toeslag hebt ontvangen? ›

Heeft u te veel toeslag ontvangen? Dan krijgt u de komende maanden een brief van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel u moet terugbetalen. Na 6 weken krijgt u weer een brief, met een voorstel voor een betalingsregeling.

Wat als je teveel toeslag hebt gekregen? ›

Als u te veel toeslag heeft ontvangen, moet u toeslag terugbetalen. U krijgt dan een 'terugvorderingsbeschikking' en een acceptgiro van de Belastingdienst. Kunt u het bedrag niet in één keer terugbetalen? Dan kunt u in maandelijkse termijnen betalen.

Kan toeslagen niet terugbetalen? ›

Indien niet binnen twee maanden is terugbetaald biedt de Belastingdienst Toeslagen de standaard betalingsregeling aan. Het maandelijks bedrag is minimaal € 20 en de vordering dient binnen 24 maanden terugbetaald te worden.

Hoe wordt zorgtoeslag 2022 berekend? ›

Omdat de zorgpremie in 2022 omhoog gaat, stijgt de zorgtoeslag mee, maar alleen voor de laagste inkomensgroepen: Alleenstaanden: + 4,00 tot 10,00 euro per maand. Meerpersoonshuishoudens: + 5,00 tot 12,00 euro per maand.

Heb ik recht op zorgtoeslag 2022 berekenen? ›

De berekening van uw zorgtoeslag in 2022 staat vóór 14 december in Mijn toeslagen én in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Daarnaast kunt u een proefberekening maken van uw zorgtoeslag in 2022.

Heb ik recht op energietoeslag? ›

U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor zorgtoeslag 2021? ›

Maximaal vermogen zorgtoeslag per jaar
JaarMaximaal vermogen zonder toeslagpartnerMaximaal vermogen samen met toeslagpartner
2022€ 120.020€ 151.767
2021€ 118.479€ 149.819
2020€ 116.613€ 147.459
2019€ 114.776€ 145.136
1 more row

Hoeveel contant geld mag je thuis bewaren? ›

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de €560 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is €1120 als u een fiscale partner heeft. Ook de waarde van cadeaubonnen die u in huis heeft telt mee.

Is 50.000 euro spaargeld veel? ›

Een bedrag van 50.000 euro op je spaarrekening is dus zeker meer dan het doorsnee vermogen van de Nederlander. Maar als je een groot pensioentekort hebt, kan een bedrag van 100.000 euro nog te weinig zijn. Het hangt dus sterk af van je persoonlijke situatie en wat je met je spaargeld wilt doen.

Wat telt niet mee als vermogen? ›

Uw vermogen bestaat uit uw waardevolle bezittingen zoals aandelen of spaargeld minus uw schulden. Een eigen woning telt niet mee als vermogen, maar een vakantiewoning juist weer wel. Ook vermogen dat u in het buitenland heeft, telt mee.

Wat is middeninkomen 2022? ›

Stijging
Jaar:Modaal salaris:
2019€35.000
2020€36.500
2021€37.000
2022€38.000
7 more rows

Wat is een laag midden en hoog inkomen? ›

Laag, midden of hoog inkomen

Deze huishoudens hebben een inkomen van minimaal 29 773 euro. De lage inkomens zijn hier afgebakend als de 40 procent huishoudens met het laagste inkomen. Het gaat om inkomens tot 18 390 euro. De middeninkomens betreffen de overige 40 procent huishoudens.

Hoe krijg ik 800 euro? ›

Mensen met een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering krijgen de energietoeslag van 800 euro automatisch. Maar ook mensen met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum, hebben recht op de energietoeslag. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente.

Hoe hoog is mijn zorgtoeslag 2022? ›

U kunt in 2022 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 31.998 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen maximaal € 40.944 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Wat voor toeslagen kan ik krijgen? ›

Verschillende toeslagen
 • Zorgtoeslag. Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. ...
 • Huurtoeslag. ...
 • Kinderopvangtoeslag. ...
 • Kindgebonden budget. ...
 • Waarschuwing aanvragen toeslag.

Videos

1. Benefício infantil na Holanda | Principais subsídios com filhos e valores | Ana de Amsterdam
(Ana de Amsterdam)
2. Hoe vraag ik toeslagen aan?
(DOCK)
3. Livestream compensatieregeling, afl. toeslagen
(Expertisebureau FLO)
4. Toeslagen, dat werkt zó
(Belastingdienst NL)
5. Recht op zorgtoeslag
(Toeslagen informatie)
6. Toeslagen: ouderentoeslag
(Belastingdienst NL)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 03/24/2023

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.