Paspoort en identiteitskaart (2023)

HomeLeven in BarendrechtPersoonlijke documentenRijbewijs, paspoort(en) en ID-kaartPaspoort en identiteitskaart

Het aanvragen en ophalen van een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) doet u persoonlijk. Dit geldt ook voor kinderen. Het paspoort of ID-kaart ligt na uw aanvraag na 5 werkdagen voor u klaar.

Hoe vraag ik een paspoort of identiteitskaart aan?

Aanvragen

 • Vraag uw paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waar u woont.
  Maak hiervoor een afspraak(externe link)
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • Al uw reisdocumenten, ook als deze verlopen zijn;
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de regels(externe link). De goedgelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. U kunt geen pasfoto laten maken bij de gemeente;
  • Pinpas of contant geld.
 • U geeft 2 vingerafdrukken voor uw paspoort.
 • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart meteen bij de aanvraag.
 • Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk ophalen. U kunt hiervoor geen afspraak te maken.

Hoe vraag ik een paspoort of ID-kaart met spoed aan?

Heeft u snel een reisdocument nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Het nieuwe document ligt dan de volgende werkdag al klaar. U doet uw spoedaanvraag vóór 14.00 uur. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten.

Onder spoed wordt verstaan dat het document binnenkort verloopt dan wel dat het document in het te bezoeken land niet meer geldig is.

Voor een afspraak spoedaanvraag belt u ons: 14 0180.

Meenemen

 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • Al uw reisdocumenten, ook als deze verlopen zijn
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de regels(externe link). De goedgelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag. U kunt geen pasfoto laten maken bij de gemeente
  • Pinpas of contant geld.
 • U geeft 2 vingerafdrukken voor uw paspoort.
 • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart inclusief de kosten voor een spoedprocedure meteen bij de aanvraag.
 • Wanneer u vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt u uw paspoort of ID-kaart de volgende werkdag vanaf 10.30 uur ophalen (let op de openingstijden van de balies). Bij een spoedaanvraag ná 14.00 uur, kunt u uw paspoort of ID-kaart nà 2 werkdagen afhalen.
(Video) Thuisbezorgen van paspoort en identiteitskaart

Hoe werkt een aanvraag van een paspoort of ID-kaart voor een minderjarige?

Kinderen moeten altijd aanwezig zijn bij zowel het aanvragen als het ophalen van een paspoort of identiteitskaart in het gemeentehuis.

Aanvragen identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar

Bij het aanvragen van een identiteitskaart voor een kind tot 12 jaar moeten beide ouders of gezaghouder(s) toestemming geven. Heeft alleen 1 ouder het gezag dan hoeft de andere ouder geen toestemming te geven.

(Video) Good news for Pakistani passport and ID card holders | WoW New Update TV

Aanvragen identiteitskaart voor kinderen van 12 tot 18 jaar

Kinderen van 12 tot 18 jaar hebben geen toestemming nodig voor de aanvraag van een identiteitskaart. Uiteraard mogen ouder(s) of gezaghouder(s) meekomen naar de afspraak.

Aanvragen paspoort voor kinderen tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar mogen niet zonder toestemming een paspoort aanvragen. Beide ouders of gezaghouders moeten hiervoor toestemming geven. Heeft alleen 1 iemand het gezag dan hoeft alleen diegene toestemming te geven.

Toestemming ouders

De ouders of gezaghouders kunnen op verschillende manieren toestemming geven

 • U komt beiden mee naar de afspraak. U vult allebei bij de afspraak een toestemmingsverklaring in. Neem beiden een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Eén van u komt mee naar de afspraak. De ouder of gezaghouder die niet meekomt geeft vooraf toestemming via een toestemmingsverklaring.

Toestemmingsverklaring invullen

De toestemmingsverklaring kunt u op 2 manieren invullen:

Online invullen

 • Wij vragen u om in te loggen met DigiD. Zo weten wij zeker dat u zelf de verklaring indient.
 • De met DigiD ingevulde toestemmingsverklaring komt direct na het verzenden binnen bij de afdeling Burgerzaken. Tijdens de afspraak wordt gecontroleerd of het formulier is binnengekomen en de gegevens kloppen.
  Paspoort en identiteitskaart (1)Vul de toestemmingsverklaring voor uw kind in
 • Let op: Hebben beide ouders het ouderlijk gezag? Dan moeten beide ouders, los van elkaar, digitaal of schriftelijk toestemming voor het kind geven.
 • Heeft de ouder die niet meekomt naar de afspraak de toestemmingsverklaring vooraf ingevuld, dan is het meenemen van een geldig legitimatiebewijs van die ouder niet nodig. Bij ongewijzigde omstandigheden is de toestemming 3 maanden geldig.

Schriftelijk invullen

 • Heeft u geen DigiD(externe link)? Dan kunt u de toestemmingsverklaring downloaden en uitprinten.
 • De ouder of gezaghouder die niet meekomt naar de afspraak vult dit formulier in en ondertekent deze. Bij de afspraak is een geldig legitimatiebewijs van beide ouders of gezaghouders nodig. Neem dus van beide ouders of gezaghouders een geldig legitimatiebewijs mee. Alleen het origineel is geldig, een kopie is niet genoeg. Bij ongewijzigde omstandigheden is de toestemming 3 maanden geldig.
 • Achteraf toestemming geven kan niet.
 • Woont de ouder die niet mee komt naar de afspraak in een andere gemeente, dan moet diegene een toestemmingsverklaring aanvragen bij zijn of haar eigen gemeente.

Wat zijn de regels om te reizen met kinderen (met een andere achternaam)?

Reist u met uw kinderen naar het buitenland en hebben zij een andere achternaam? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. De ouders, verzorgers of personen die gezag over het kind hebben moeten u die toestemming geven. U regelt het de Rijksoverheid(externe link).

Wanneer een alleen reizende ouder toestemming nodig heeft

Als u alleen reist met uw kind (tot 18 jaar) moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin een ouder alleen met een minderjarig kind reist. Bijvoorbeeld:

Wat kost het?

Soort paspoort of ID-kaartKosten
Paspoort 18 jaar of ouder€ 75,80
Paspoort jonger dan 18 jaar€ 57,30
ID-kaart 18 jaar of ouder€ 68,50
ID-kaart jonger dan 18 jaar€ 36,90

Voor een spoedaanvraag betaalt u € 51,60 extra.

Een paspoort of ID-kaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een paspoort of ID-kaart 5 jaar geldig.

(Video) Hoe gebruik je de ID cover voor je paspoort?

Wanneer kan ik mijn paspoort of identiteitskaart afhalen?

Na 5 werkdagen is uw paspoort of identiteitskaart klaar. U moet altijd zelf uw paspoort of identiteitskaart komen ophalen. Voor het ophalen kunt u geen afspraak maken. Neem uw afhaalbewijs en een geldig legitimatiebewijs (uw oude rijbewijs of een paspoort of ID-kaart) mee.

Spoedaanvraag

Wanneer u vóór 14.00 uur aanvraagt, kunt u uw paspoort of ID-kaart de volgende werkdag vanaf 10.30 uur ophalen. Bij een spoedaanvraag ná 14.00 uur, kunt u uw paspoort of ID-kaart nà 2 werkdagen afhalen.

Wanneer heb ik een paspoort of identiteitskaart nodig?

U heeft een paspoort of identiteitskaart nodig als u naar het buitenland gaat.

Binnen Nederland gebruikt u een paspoort of identiteitskaart als identiteitsbewijs, dus om te laten zien wie u bent. Bijvoorbeeld als u een rekening wilt openen bij een bank, of om te stemmen tijdens de verkiezingen.

De identificatieplicht geldt vanaf 14 jaar.

Let op: kinderen hebben eerder een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen, of als zij zorg nodig hebben. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt dan vanaf de geboorte.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over met welke identiteitsbewijzen u zich kunt identificeren(externe link).

(Video) Instructievideo | DigiD app activeren met ID-check

Of zoekt u andere informatie?

FAQs

Can I use an expired passport as ID? ›

Q: Can I use an expired passport as proof of identity? A: Yes. An expired passport can be used instead of a birth certificate as proof of citizenship in some situations, such as when renewing a passport.

Can I enter the UK with EU ID card? ›

You cannot use an EU , EEA or Swiss national ID card to enter the UK unless you: have settled or pre-settled status under the EU Settlement Scheme, or Jersey, Guernsey or the Isle of Man's settlement schemes. have an EU Settlement Scheme family permit, or the equivalent from Jersey, Guernsey or the Isle of Man.

Can I travel in EU with ID card? ›

As an EU national, you have the right to travel to any EU country with a valid passport or ID card. Your non-EU family members may need an entry visa, depending on their nationality.

Which EU countries have ID cards? ›

National identity cards are issued to their citizens by the governments of all European Economic Area (EEA) member states except Denmark, Iceland and Ireland.

How long is a passport valid after expiration? ›

My passport is expired, is there a grace period to renew it? Yes, you have five years from the expiration date to renew your passport as long as it was a 10-year passport (does not include temporary or child passports).

Can you use a birth certificate as ID? ›

Birth certificates are not evidence of identity, and are easily obtained. Although certificates issued at the time of birth may give more confidence that it belongs to the individual, unlike a recently issued certificate, they will not show if any information has been corrected or superseded by a new registration.

How can I go to UK without a passport? ›

a valid visa. a 'visa exemption document' such as a UK-issued biometric residence card or EU Settlement Scheme family permit.
...
If you have settled or pre-settled status under the EU Settlement Scheme
 1. a UK-issued biometric residence card.
 2. an EU Settlement Scheme family permit.
 3. an EU Settlement Scheme travel permit.

Which countries can enter UK without visa? ›

United Kingdom visa-free countries list
CountryVisa free access
Anguilla
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
225 more rows

Can I get a free ID card UK? ›

Thanks to our work with Yoti, CitizenCard is now able to offer a physical ID card plus free digital ID to anyone in the UK. CitizenCard is well-established as the UK's most widely-recognised photo identification card.

How can you travel without a passport? ›

Now, most of the time, you need to have a passport when traveling, but there are always a few exceptions.
 1. Best Places to Travel Without a US Passport. You can travel without a passport in the following countries: ...
 2. Puerto Rico. ...
 3. US Virgin Islands. ...
 4. Northern Mariana Islands. ...
 5. American Samoa. ...
 6. Guam. ...
 7. Canada. ...
 8. Mexico.

Can I fly without passport? ›

You must present an acceptable ID, such as a valid passport, state-issued enhanced driver's license or U.S. military ID, to fly within the U.S. You will not be allowed to fly if your identity cannot be verified.

Can I fly in Europe without a passport? ›

Entry. EU citizens are entitled to travel to any other EU country without any special formalities. In order to travel to other EU countries, travellers simply have to possess and carry a valid passport or a valid ID card.

Can I use my ID card to leave UK? ›

Can I exit the UK using the ID card? Yes. However, the ID document must be accepted for entry at the country of destination. Therefore, if you wish to leave the UK using a national ID card you must check that the country you are travelling to will allow you to enter using a national ID card rather than a passport.

Which countries are not in the EU? ›

Non-EU nationals
 • Iceland, Liechtenstein and Norway. Although these countries are not members of the EU, their nationals can work in the EU on the same footing as EU nationals, since they belong to the European Economic Area. ...
 • Switzerland. ...
 • Turkey. ...
 • Other countries that have an agreement with the EU. ...
 • Countries with no agreement.

Can I travel to Spain with ID card? ›

Citizens of the Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland may enter Spain with their national identity card or valid passport. Minors travelling with an ID and unaccompanied by a parent will need the authorisation of one of the parents.

How long does it take to get a passport 2022? ›

The vast majority of all passport applications are being dealt with well within 10 weeks. However, a passport can only be issued once all the checks have been completed satisfactorily and will take longer if applications are submitted with missing or incomplete information.

How do I check if my passport is valid? ›

Check your passport's validity - YouTube

Can I renew my passport online if it has expired? ›

Yes. You can renew both passport books and cards online. Please note if you have a passport book and want a passport card only, OR if you have a passport card and want a passport book only, you cannot renew online.

What documents can I use to prove my identity? ›

Name documents:
 • passport.
 • driving licence.
 • biometric residence card.
 • national identity card.
 • travel document.
 • birth or adoption certificate or certificate of registry of birth.

What can I use instead of photo ID? ›

Acceptable documents providing proof of residence include:

Local authority tax bill valid for the current year** UK full or provisional photo-card driving licene or a full old-style paper driving licence (if not already presented as a personal ID document). Old style provisional driving licences are not acceptable.

How can I prove my identity? ›

You will need to verify your identity and secure your account.
...
Requirements for identity verification
 1. Your State-Issued ID. ...
 2. A phone or computer with a camera to take a photo of yourself (This feature is not currently enabled or required.)
 3. Social Security Number.
 4. A phone number on a phone plan that is in your name.

How long can I stay in the UK without a visa? ›

You can visit the UK as a Standard Visitor for tourism, business, study (courses up to 6 months) and other permitted activities. You can usually stay in the UK for up to 6 months. You might be able to apply to stay for longer in certain circumstances, for example to get medical treatment.

What test do I need to enter the UK? ›

Travel to England rules

do not need to complete a UK passenger locator form before you travel. do not need to take any COVID-19 tests before you travel or after you arrive. do not need to quarantine when you arrive.

What are visa requirements for UK? ›

What Are the Required Documents for a UK Visa?
 • UK visa application form. ...
 • Two photographs. ...
 • Your Valid Passport. ...
 • Proof you have the financial means to cover the living costs while in the UK. ...
 • Proof of accommodation. ...
 • Detailed travel itinerary. ...
 • Tuberculosis Test Results. ...
 • Biometric information.

How much is UK visa fee? ›

Standard Visitor visa - for UK, Isle of Man, Jersey and Guernsey
Visa typesVisa application fee (USD)
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)118
Longer-term (valid for up to 2 years)442
Longer-term (valid for up to 5 years)788
Longer-term (valid for up to 10 years)985
5 more rows

How long does it take to get a UK visa? ›

You should get a decision on your visa within 3 weeks once you attend your appointment at the visa application centre, if you are applying for a visa to visit the UK: for a holiday or to see family or friends. for a business trip or meeting.

How can I get work permit in UK without job offer? ›

CRITERIA. You don't need a job offer or sponsorship to qualify for the visa. You can go to the UK and set up as self-employed or volunteer. This visa can only be granted once and will not be available to those who have already had Graduate visa.

How much does ID cost UK? ›

A Standard application costs £15 (takes up to 21 days to process). An Urgent application costs £30 (takes 1-2 working days). You can apply and pay for your UK ID card online.

Can you get ID on your phone? ›

Mobile ID is a digital version of your driver's license or state-issued ID that lives in an app on your phone. Mobile ID lets you not just prove your identity, but also take back control of your data and do stuff online that you used to have to do in person.

How much is a temporary ID? ›

Temporary identitity certificate

The TIC will cost R70-00. You will need: ID number for verification.

Can I use expired passport as ID UK? ›

In some circumstances yes. For example, if the passport is being used to show that the individual is a British or European citizen, the passport does not need to be current.

Can you use an expired passport as ID for DBS? ›

Document Rules

All documents have to be valid; you can't use a passport which has expired, or a driving licence which has been withdrawn because you've racked up too many points. You also need to present the originals of all of your documents. Photocopies or photographs cannot be accepted.

What ID can I use if I don't have a passport or driving licence UK? ›

You can use a UK birth, adoption or naturalisation certificate, but you must send it with one of the following: National Insurance card, or a letter from the Department for Work and Pensions or HM Revenue and Customs showing your National Insurance number - find your National Insurance number if you've lost it.

What counts as ID in the UK? ›

Acceptable personal identification documents include:

A current UK or European photo-card driving licence. UK full or provisional photo-card driving licence. A national ID card and/or other valid documentation relating to immigration status and permission of work.

Should you destroy old passports? ›

If you don't take your old passport to a professional to have it disposed of, make sure that you COMPLETELY DESTROY the document before you throw it away.

How much is it to renew a passport? ›

Adult renewal applicants (16 and older) residing in the U.S. may be eligible to renew their passport.
...
I'm an adult (16 and older) and I'm renewing my passport.
ProductFormApplication Fee
Passport BookDS-82$130
Passport CardDS-82$30
Passport Book & CardDS-82$160

Do I need a passport to fly? ›

Passports and ID cards. If you're travelling on an international flight, you'll need a passport or an equivalent travel document that is valid for the full duration of your trip. Your children will also need their own passports, even infants under two years.

What 3 documents are needed for DBS? ›

What 3 documents do I need for my DBS check?
 • Current and valid passport (any country)
 • Current driving licence (any country)
 • UK bank statement (less than 3 months old, online PDF accepted) Please note that if you have a non-UK passport you will also have to provide proof of your immigration status eg.

How long does a DBS check take 2022? ›

It usually takes around 14 days but it can take longer if: the details given for the check are incorrect.

What proof do I need for a DBS check? ›

For the DBS ID checking process this means that just the driving licence photocard needs to be checked, unless an old style paper driving licence is produced (pre-1998). You can read about the DVLA changes in our news story. DBS digital identity factsheet added.

What can I use instead of passport? ›

Primary ID (submit one)
 • Valid or expired, undamaged U.S. passport book or passport card.
 • In-state, fully-valid driver's license or enhanced driver's license with photo.
 • Certificate of Naturalization.
 • Certificate of Citizenship.
 • Government employee ID (city, county, state, or federal)
 • U.S. military or military dependent ID.

What can be used instead of ID? ›

Valid Forms of ID
 • Valid Driver's License.
 • Birth Certificate.
 • State-issued Identification Card.
 • Student Identification Card.
 • Social Security Card.
 • Military Identification Card.
 • Passport or Passport Card.

What do I do if I don't have a passport? ›

Answer: Please call 1-877-487-2778 8 AM to 5PM or 202-647-4000 after hours to secure an appointment at a regional agency. An agency should be able to issue the passport in 24 hours or less.

Videos

1. REAL ID vs PASSPORT CARD: a realist
(IamEddieLee)
2. Paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de gemeente Leusden
(Gemeente Leusden)
3. Paspoort of Ideniteitskaart aanvragen
(Gemeente Heerlen)
4. BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, Driver's License
(Text... LURDCLONE ON TELEGRAM 🔙)
5. Instructievideo | ID-check toevoegen aan DigiD app
(DigiD)
6. Paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de gemeente Leusden
(Gemeente Leusden)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 06/04/2023

Views: 6048

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.