International Hotel & Hospitality Management (HBO) | HBO-opleidingen | EuroCollege Hogeschool (MBO & HBO) te Rotterdam, Eindhoven (2023)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als je kiest voor onze opleiding International Hospitality & Hotel Management dan kijk je ver buiten de grenzen, zul je werkzaam zijn bij hotels, resorts, restaurants, cateringbedrijven of recreatieparken in binnen- of buitenland. Aangezien de wereld steeds kleiner wordt, door een verenigd Europa en bedrijven met buitenlandse vestigingen, stap je in een afwisselende baan met veel uitdagingen en verantwoordelijkheden. Door de opleiding van EuroCollege Hogeschool leer je alle aspecten van het vak kennen en zul je worden opgeleid tot een stevige manager in deze branche. http://www.eurocollege.nl

Opleidingsinhoud

Opzet studie, in 't kort
De studie bestaat uit een propedeutisch eerste jaar en een hoofdfase. In totaal duurt de opleiding een dikke 2,5 jaar. Je volgt tijdens je studie vakken zoals Hotel Operations, Hotel Management, Facility Management, Food & Beverage, Restaurantbedrijfskunde en Sociale Hygiëne. Daarnaast volg je vakken als Marketing, Management & Organisatie, Bedrijfskunde, Communicatie en Personeelsmanagement. Tevens geven we les in de vakken International Hotel Management , Hospitality Marketing en Strategisch Hotel Management.

De projecten die je uitvoert staan natuurlijk in het teken van hotelmanagement. De projecten zijn 'real life'. Na acht intensieve lesweken word je zes weken in de praktijk losgelaten. In zo'n werkoriëntatie leer je de operationele aspecten van het beroep. Tevens word je gehard in je mentaliteit en wilskracht! In de daarop volgende stages bekwaam je jezelf in de management kanten.

Real life projecten: the right attitude
In een project van de International Hotel & Hospitality Management opleiding duiken jij en je team in een opdracht van bijvoorbeeld het Pulitzer Hotel in Amsterdam of Des Indes in Den Haag. Je brengt in kaart hoe een limousine service beter ingepast kan worden in de bedrijfsvoering of je stelt vast hoe een hotel of een restaurant zich beter kan profileren. In weer een ander project ben je verantwoordelijk voor de food & beverage tijdens een Glamorous Gala. Je koopt in, organiseert, zet medewerkers in en stuurt aan. Daarnaast sta je garant voor een goede ontvangst van de Vips. Tijdens de projecten leer je strak werken met deadlines, je leert je focussen op de wensen van de gasten en je leert je hoofd koel houden.

Wanneer je afgestudeerd bent zul je

(Video) Binnenkijken bij Hogeschool Tio Eindhoven

een geduchte concurrent

zijn voor studenten van andere scholen. Je hebt namelijk bewezen dat je hard kunt werken, een dienstverlenende instelling hebt en representatief bent. Dankzij de vele stages beschik je al direct na het afstuderen over een indrukwekkend curriculum vitae.

Dienstverlenend, flexibel en nauwkeurig
Met de International Hotel & Hospitality Management opleiding verwerf je een goede uitgangspositie voor een carrière in de hotelbranche. Je wordt opgeleid tot een stevige allrounder die heeft geleerd zelfstandig te werken, maar die zich ook thuis voelt in het team van een grote organisatie. Je vervult in het algemeen functies waarin contacten met mensen een belangrijke rol spelen, met name op het gebied van de horeca, maar ook andere vormen van dienstverlening. De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn zeer goed. Zowel internationaal als nationaal is er een grote behoefte aan echte hotello's, "people with the right attitude."

Stages
Met de globalisering die de huidige wereld kenmerkt wordt het beroep van hotelmanager dynamischer en interessanter. Dit begint al tijdens je opleiding. Stageplaatsen in landen als Mexico, China en India zijn geen uitzondering meer. Voor degenen die het wat dichter bij huis zoeken zijn vaak boeiende traineefuncties beschikbaar in vier of vijf sterren hotels.

De gastvrijheidindustrie is binnen de Nederlandse economie en internationaal niet weg te denken. Ontelbare hotels en resorts bieden dagelijks onderdak aan evenzoveel bezoekers. Mensen die op reis zijn, een evenement bezoeken of een zakenbijeenkomst houden.

Voorbeelden:
Swissotel Dalian
Mariott Shanghai
Resort Texas The Carnegie Club Skibo Castle (Scotland)
The Evason Hua Hin & Six Senses Spa (Thailand)
Hollandse Club (Singapore)
St. Regis Resort Aspen (USA)
Sheraton Iguazu resort & Spa Argentinië
Sheraton Park Tower Londen
Park Hyatt Dubai
Hyatt Regency Istanbul
Jebel Al International Hotel Dubai
Amari Hotels and Resort Thailand
ITC Grand Maratha Sheraton Mumbai
Intercontinental Regency Bahrain
Park Hotel Bruxelles
Kempinsky Beijing

(Video) Binnenkijken bij Hogeschool Tio Amsterdam

Afstudeerrichtingen en beroepen
Na de opleiding kun je in allerlei beroepen terechtkomen: frontdesk manager, sales manager, food & beverage manager, marketing manager, floor supervisor of andere operationele of algemene managementfuncties.

De mogelijkheden zijn zeer divers. Voor de hand liggen natuurlijk de hotels, restaurants, conferentieoorden en cateringbedrijven, maar ook luchtvaartmaatschappijen, vakantieparken, en allerlei andere dienstverlenende bedrijven als banken en uitzendbureaus zijn een optie. Andere mogelijkheden zijn: F&B (food & beverage) manager, restaurant manager, catering manager en manager resorts voor senioren, staffunctionaris in een (inter)nationale organisatie voor horeca, hospitality. Op internationaal niveau carrièremogelijkheden in Corporate Management van de internationale hotelketens. Daarnaast vinden veel afgestudeerden een carrière in meer algemeen commerciële functies.

Vooropleiding

Een student die gemotiveerd is, van aanpakken houdt en een diploma heeft op minimaal HAVO en/of MBO niveau kan bij ons aan de slag

Opleidingsduur

2,5 a 3 jaar

Kosten

ca. 14.650 euro per jaar.

(Video) Dit is Hotel- en Eventmanagement

Vervolgopleiding

Diverse masters

Bijzonderheden

Waarom kiezen voor een particuliere school?
Het beste onderwijs in de wereld wordt aangeboden door privé-scholen. Wie kent niet Stanford, Yale, Harvard, Oxford, Cambridge en Lausanne. Amerikaanse en Engelse scholen behoren tot de beste ter wereld. Een kwart van de scholen in de Verenigde Staten is een privéschool. Ook in Nederland behoren steeds meer privéscholen tot de internationale top (o.a. NIMBAS). Dit is logisch. Particuliere scholen zijn veelal kleinschalig en kenmerken zich door een bedrijfsmatige manier van werken. Ze werken scherp, doelgericht en kwaliteitsbewust.

Kleinschaligheid versus grootschaligheid
De overheid heeft in toenemende mate problemen om het reguliere onderwijs kwalitatief goed te organiseren. Aan de andere kant stimuleert de overheid steeds meer het particuliere initatief. Aan goed onderwijs worden eisen gesteld die vaak botsen met de keuzes die de politiek maakt. In de politiek gaat het vaak om het verheffen van de middelmaat. In de afgelopen jaren heeft het ministerie van onderwijs Megascholen gevormd, onderwijstypen samengevoegd en gekozen voor bezuinigen. Beroepsopleidingen worden vaak geleid door mensen die zelf geen bedrijfsachtergrond hebben. ROC's en Hogescholen die meer dan 30.000 studenten tellen zijn geen uitzondering meer. De gevolgen in de Randstad zijn bekend....

Voordelen van kleinschalig onderwijs
Een particuliere school als EuroCollege kiest ervoor om klein, overzichtelijk en vernieuwend te zijn. Probeer je het maar eens voor te stellen. Je bent er één van 40.000 of je bent er één van 250. In feite geldt: hoe kleiner de school hoe beter het onderwijs.Wij houden rekening met zowel de aardigheden en eigenaardigheden van onze studenten. Wij plaatsen de student centraal! We vinden het belangrijk dat jij het op school prettig vindt. Aandacht en gezelligheid vinden wij even belangrijk als hard werken en kwaliteit! Succes en plezier horen bij elkaar.

Contact met de praktijk: niet doen alsof
Onze opleidingen zijn zeer praktijk gericht. Via stages, projecten en opdrachten leer je welke eisen de praktijk aan je stelt. Als kleinschalige school zijn wij in staat om spraakmakende projecten aan te bieden. Wij doen niet alsof, alles is echt. Het ABN-AMRO tennistoernooi, het entertainment in een VIP-dorp, de deelnemers aan de 4 mei herdenking, de VIP's van het CHIO, de champagne op de Miljonair Fair.

(Video) EuroCollege via DUO financieren

Wat maakt docenten op een particuliere school anders?
Onze docenten zijn mensen uit het bedrijfsleven. Managers, ondernemers, directeuren. Mensen die weten wat er te koop is. Dit is een bewuste keuze. Een docent aan EuroCollege Hogeschool geeft marketing niet enkel uit een boek, maar ook uit ervaring!

Discipline en inzet
Naast de ontwikkelingen in het bedrijfsleven houden wij rekening met veranderingen die jongeren in de loop der tijd nu eenmaal doormaken. Het valt bijvoorbeeld op dat studenten over het algemeen minder theoretisch onderlegd zijn en minder gedisciplineerd. De meeste studenten hebben problemen met concentreren. De gemiddelde student kan technisch gezien aardig met een laptop overweg (Google, Wikipedia, MSN-en, You Tube etc.) maar heeft moeite met het bestuderen van stevige teksten. De meeste studenten geven tijdens de intakegesprekken aan dat zij structuur en begeleiding zoeken, wat in het reguliere onderwijs veelal verdwenen is. EuroCollege Hogeschool biedt structuur en ondersteuning daar waar nodig en mogelijk. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat binnen de opleiding meer aandacht is ingeruimd voor de in de hospitality industry belangrijke elementen als discipline en inzet.

zie ook : versneld en begeleid Mbo & Bachelor http://www.eurocollege.nl

EuroCollege Hogeschool (MBO & HBO) is gevestigd in Rotterdam en Amsterdam.

Plaatsen / leslocaties

Rotterdam

(Video) EuroCollege Hogeschool: Wijnreis 2014: kick-off

Videos

1. Hogeschool Tio - Hotel- en Eventstages over de hele wereld
(Hogeschool Tio)
2. Welkom bij Tio Hengelo
(Hogeschool Tio)
3. Binnenkijken bij Tio Utrecht
(Hogeschool Tio)
4. Binnenkijken bij Hogeschool Tio Utrecht
(Hogeschool Tio)
5. EuroCollege studenten over coaching
(EuroCollege Hogeschool)
6. Toerisme
(Hogeschool Tio)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 03/04/2023

Views: 6023

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.