Heb wat klasse - Frontnieuws (2023)

Hoe men ook tegen het Britse koningshuis aankijkt, één feit kan niet ontkend worden: in de tijd dat de Britse politiek in een smakeloze freakshow veranderde, straalde Elizabeth II uit wat vandaag zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het Westen schromelijk ontbreekt – klasse. Dat kunnen we haar op zijn minst nageven. Om nog maar te zwijgen van het feit dat vele Britten oprecht van haar hielden. Dus, de Koningin is dood, leve de Koning, schrijft Smoothiex12.

Maar, natuurlijk, de dood van Elizabeth II heeft een heel vreemd onbedoeld gevolg voor… Oekraïne. Het regime in Kiev is afhankelijk van de publiciteit van de Westerse media, en is er in feite serieus mee bezig (samen met grote Westerse media) om de meeste van zijn militaire “overwinningen” te vervalsen, die dan gebruikt worden als het enige argument in Kiev’s smeekbede aan het gecombineerde Westen om nog meer wapens en geld. Maar de dood van Koningin verwijdert Oekraïne (voorlopig) definitief naar de status van bijzaken. Bovenstaande foto spreekt boekdelen.

Rust in vrede, Uwe Majesteit!

Maar in het Oekraïne nieuws is dit wat Bidden naar Kiev “bracht”.

(Video) Hoe gevaarlijk is het coronavaccin?

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft nog eens 2,2 miljard dollar toegezegd voor militaire financiering op lange termijn aan Oekraïne en 18 buurlanden en gebieden die “mogelijk gevaar lopen voor toekomstige Russische agressie,” in afwachting van goedkeuring door het Congres, zo onthulde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken donderdag tijdens een onaangekondigd bezoek aan Kiev. Blinken had een ontmoeting met president Vladimir Zelensky en andere hoge ambtenaren om de details te bespreken van het pakket van $2,2 miljard, waarvan $1 miljard naar Oekraïne zal gaan. De rest zal verdeeld worden onder “regionale veiligheidspartners” om hen te helpen “zich te wapenen tegen opkomende bedreigingen voor hun soevereiniteit en territoriale integriteit” door hun coördinatie met de NAVO te versterken en “Russische invloed en agressie” te bestrijden, aldus het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Blinken, die militair gezien een volslagen idioot is, heeft dit gedaan:

De dwaze sancties van het Westen hebben alleen het Westen schade berokkend

Blinken prees het Oekraïense “tegenoffensief” tegen de Russische troepen in het zuiden als “effectief”, en noemde het een “scharniermoment” voor Kiev, terwijl Zelensky de bezoekende diplomaat bedankte voor “deze enorme steun die u van dag tot dag verleent.”

(Video) De verstopte boodschap in Ruttes lockdown-speech

En hij heeft volkomen gelijk, want, toegegeven dat de gemiddelde aandachtsspanne van armleunstoelstrategen ongeveer die van een aquariumvis is, was het offensief van de VSU doeltreffend in die zin dat er vele duizenden VSU-ers gedood zijn, en nog meer gewonden, nog afgezien van de hardware die verloren is gegaan. Het nieuwe getal dat nu begint te circuleren: VSU KIAs (killed in action) is gigantisch – tot wel 10.000 KIAs. Het bevestigde aantal gewonden in de ziekenhuizen van Krivoj Rog – let wel, dat ligt op meer dan 150 kilometer van het strijdgebied – bedroeg meer dan 3.500. Ziekenhuizen in het veel dichterbij gelegen Nikolajev stroomden over van de duizenden gewonden. Hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen in Odessa, maar hé, ze hebben tenminste een vlag boven het ziekenhuis in Vysokopolie gehesen. Hetzelfde patroon, nu op een ander terrein, herhaalt zich in de oblast Charkov.

Al twee dagen lang schreeuwen Telegramkanalen, bemand door voornamelijk militaire onwetenden, over de ondergang van Balakleya. Zeker, het kan zelfs vallen. Maar hier is Apti Alaudinov, de commandant van de Kadyrov formaties (Akhmat) vandaag:

“Wat vandaag gebeurt, was gepland. Dit is een tactische zet die ons geholpen heeft om al hun krachten en middelen naar het grondgebied te trekken waar het ons goed uitkomt om met hen te vechten.”

Maar natuurlijk, wat deze moedige en schrandere tacticus die het bevel voert over een grote formatie werkelijk weet, is in tegenstelling met die “analisten” van Telegramkanalen. Bovendien stuitte ik vandaag op nieuwe militaire “diepzinnigheid”. Ik zal niet zeggen waar, maar begrijp dit – een debiel concludeerde dat de totale fysieke vernietiging van het personeel en de hardware van de Oekraïense strijdkrachten niet voldoende is voor de overwinning. Juist, je hebt de foto van de vlag boven een of ander gebouw nodig en dan is de overwinning compleet. Intussen blijft Milley, samen met het Pentagon, in een alternatief universum leven en blijft hij de Amerikaanse strijdkrachten in verlegenheid brengen.

(Video) Help, ik ben gevaccineerd! Wat nu?

Servische president waarschuwt voor "groot wereldconflict" binnen twee maanden

Voorzitter van de Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley bevestigde donderdag dat Oekraïne officieel een groot tegenoffensief heeft gelanceerd aan zijn 2400 kilometer lange front. “Aan het begin van deze maand, op of rond de eerste september, heeft Oekraïne een offensief gelanceerd om het operationele en strategische initiatief te grijpen. Dat offensief is aan de gang,” vertelde Milley aan verslaggevers vanaf de luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland. “Dat offensief bevindt zich in een beginstadium.” Milley zei dat het nog te vroeg was om een beoordeling te geven van de vorderingen van Oekraïne, hoewel de berichtgeving deze week suggereerde dat de Oekraïense strijdkrachten enkele operationele vorderingen hebben gemaakt in de regio Kharkiv in het noorden en in de regio Kherson in het zuiden.

Kennelijk hebben Milley en JCS een zeer vaag begrip van moderne oorlogsvoering en offensieve operaties, om niet van verhoudingen te spreken, maar terwijl Milley deze bullshit op de Rammstein formaat “conferentie” aan het afleveren was, kwamen de soldaten van Kadyrov Soledar binnen en verstevigden er hun greep op (in het Russisch). En dat is nog iets wat men in gedachten moet houden – Ik ben nu officieel on record – Het resultaat van de SMO is een totale vernietiging van elke resterende reputatie van de Amerikaanse “school” voor grondoorlogsvoering. De VS is DIRECT (samen met Londen) betrokken bij C4ISR van de VSU. Of, zoals de Russische Permanente Vertegenwoordiger bij de VN Nebenzya vandaag verklaarde (in het Russisch): De NAVO voert de oorlog in Oekraïne letterlijk in handbediening. Gezien het feit van de “glorieuze” grondoorlogsgeschiedenvan het Westen (voornamelijk de VS), is het niet verwonderlijk dat het enige effect dat de Amerikaanse generaals kunnen bereiken, dat in de PR-arena is. Zij zijn om een aantal zuiver “professionele” redenen wanhopig, die te maken hebben met de moderne militaire geschiedenis van de VS, waarin het al zijn oorlogen na 1953 verloren heeft. Met uitzondering van de grootscheepse operatie in Grenada en de kalkoenschietpartij in Irak.

Oekraïens "Neo-Nazi Zomerkamp" - Militaire opleiding voor jonge kinderen
(Video) Medium Liesbeth voorspelt 2022: 'Baudet is in verval!’

Dus, hoe zit het nu echt, in de oblast Charkov? Ik denk dat we soortgelijke ontwikkelingen zullen zien als in Cherson, met dat verschil dat de verliezen van de VSU deze keer nog schrikbarender zullen zijn. Heb geduld en lees geen Telegramkanalen, als u de gebeurtenissen echt wilt volgen zoals ze zich operationeel, en strategisch, ontvouwen. En let op de verhoogde activiteit van de IPSO-middelen op alle mediaplatforms – het is de enige vorm van oorlogsvoering die het gecombineerde Westen kent. De rest? Wel, zoals Andrei Raevsky gisteren scherpzinnig opmerkte:

Ten eerste, zo stellen Hollywood en de mainstream media de verdediging voor: je houdt stand en vecht, en als de vijand je verdedigingspositie overrompelt, heb je verloren. De werkelijkheid is heel anders dan dit dwaze idee, want de Verenigde Staten hebben nooit een echte oorlog gevoerd, laat staan een defensieve oorlog.

Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Intussen stromen de reserves van het Russische leger de oblast Charkov binnen (in het Russisch) en iets zegt me dat dit nog maar het begin is van de slachting van VSU die zelfs het “offensief” van Kherson zal doen verbleken.

Copyright © 2022vertalingdoor Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Poetin – Westerse “Elites” leven in een “Droomwereld”

(Video) Wim van Harten (directeur Rijnstate) haalt vaccinatiebeleid onderuit

Lees meer over:

Videos

1. Liefdesverhaal met een horrorsmaak | Tienermoordenaar vermoordt moeder
(Seekers Crime )
2. Meer dan 40 getuigenissen van genezingen tijdens genezingscampagne Maastricht
(Frontrunners Ministries - NL)
3. How To Stop Aging And Stay Young - 7 Secrets | Dr Mudgil (2022)
(Sigurd Vedal)
4. Nail Talk Live International: Landscapes (NTL INT. Season 5 - Show 4)
(Magnetic Nail Talk)
5. The Evolution of Insects: Part THREE [3] / Summary & Anthropocene - Bug School 🐞 Entomology Course
(Bart Coppens)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 12/25/2022

Views: 5893

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.